Edward Kącki

profesor nauk technicznych, informatyk i cybernetyk

Edward Kącki (ur. 12 listopada 1925 w Poznaniu) – polski informatyk i cybernetyk, profesor nauk technicznych, rektor Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi.

Edward Kącki
Data i miejsce urodzenia 12 listopada 1925
Poznań
profesor nauk technicznych
Specjalność: algorytmy optymalizacji, analiza zjawisk polowych, informatyka medyczna, systemy ekspertowe, sztuczna inteligencja
Alma Mater Politechnika Łódzka
Doktorat 1963
Habilitacja 1966
Profesura 1972
Doktor honoris causa
(Politechnika Łódzka – 13 czerwca 2018)
Odznaczenia
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

W 1944 roku został wywieziony do obozu pracy w Niemczech. W 1945 roku wrócił do Łodzi i uczęszczał na Kurs Przygotowawczy organizowany przez Politechnikę Łódzką. W roku 1946 zdał maturę i rozpoczął studia jednocześnie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej (gdzie w 1952 roku otrzymał tytuł magistra inżyniera elektryka) i na kierunku matematyka na Uniwersytecie Łódzkim. Po trzech latach studiów został zatrudniony w Katedrze Matematyki Politechniki Łódzkiej na stanowisku młodszego asystenta. Pracę naukową rozpoczął w 1954 roku pod kierunkiem Bronisława Sochora.

Stopnie naukowe doktora nauk technicznych (1963) i doktora habilitowanego (1966) uzyskał na Wydziale Elektrycznym PŁ. Praca doktorska nosiła tytuł "Wyznaczanie nieustalonych pól temperatury w pewnych urządzeniach elektrycznych", zaś habilitacyjna "Nagrzewanie ścianek płaskich, walcowych i kulistych ze szczególnym uwzględnieniem okresowego nagrzewania ścianek płaskich". Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1972 roku, zwyczajnego w 1979 roku. Był organizatorem Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (1972) i Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej (1980), którego dyrektorem był do 1996 roku. W latach 1984–1987 pełnił funkcję dziekana Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Z jego inicjatywy w 1994 roku powstał na tym wydziale kierunek dyplomowania Informatyka. Od 1997 roku jest rektorem Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi. W tej uczelni jest również kierownikiem Katedry Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji. W latach 1990–2003 był prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatyki Medycznej. Był reprezentantem Polski w International Medical Informatics Association oraz w European Federation of Medical Informatics. Od 1994 roku jest członkiem Komitetu Naukowego PAN Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Od 1997 roku jest członkiem Nowojorskiej Akademii Nauk oraz członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Systemowego i International Neutral Network Society. Edward Kącki jest promotorem 37 prac doktorskich, autorem lub współautorem ponad 294 artykułów naukowych oraz 22 książek (w tym 7 monografii). Jest twórcą trzech szkół naukowych: Modelowania i języków badań symulacyjnych (1967), Algorytmów optymalizacji systemów o rozłożonych parametrach (1967), Sztucznej inteligencji (1972).

Nagrody i odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (za zorganizowanie od podstaw Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej), Nagroda Naukowa Miasta Łodzi, odznaka Zasłużony Działacz Kultury (za popularyzację nauki), Srebrna I Złota odznaka NOT-u, Zasłużony dla Cybernetyki, kilka Nagród Ministra MEN (za prace naukowe, kształcenie kadry naukowej, opublikowane książki),

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Kącki E., Niewierowicz T., W kręgu optymalizacji. Wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1978.
 • Kącki E., W kręgu cybernetyki. Wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1981.
 • Kącki E., Elektroniczna technika obliczeniowa. PWN, Warszawa 1986.
 • Kącki E., Problemy optymalnego sterowania systemami o rozłożonych parametrami. PWN, Warszawa 1991.
 • Kącki E., Równania różniczkowe cząstkowe w fizyce i technice. WNT, Warszawa 1992.
 • Kącki E., Małolepszy A., Romanowicz A., Metody numeryczne dla inżynierów. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001.
 • Krysicki W., Kącki E., Jak liczyliśmy dawniej – jak liczymy dziś? Wyd. ResPolonia, Łódź 2001.
 • Kącki E., Małolepszy A., Nguyen Xuan Quynh, Świat zastosowań matematyki. Wyd. WSInf, Łódź 2003.
 • Kącki E., Małolepszy A., Co to jest cybernetyka? Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Łódź 2005, ss. 131. ​ISBN 83-917256-8-5

BibliografiaEdytuj

 • Kącki E., Małolepszy A., Co to jest cybernetyka? Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Łódź 2005, ss. 131. ​ISBN 83-917256-8-5
 • 80-lecie Rektora Wyższej Szkoły Informatyki. „Biuletyn Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi”. 1-2 (21), s. 7-10, 2006. Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi. ISSN 1506-266X. 
 • Izabela Jóźwik, Małgorzata Terepeta. Matematyka na Politechnice Łódzkiej w latach 1945-70. „Antiquitates Mathematicae”. 9. Polskie Towarzystwo Matematyczne. 

Linki zewnętrzneEdytuj