Efekt aerozolowy bezpośredni

Efekt aerozolowy bezpośredni (ang. aerosol direct effect) – jeden ze sposobów, w jaki aerozole atmosferyczne wpływają na bilans energetyczny planety a tym samym – jej klimat. Polega na bezpośrednim oddziaływaniu cząstek aerozolu atmosferycznego z promieniowaniem słonecznym[1][2]. Może ono polegać na:

Do aerozoli absorbujących promieniowanie słoneczne należą przede wszystkim cząstki sadzy oraz inne cząstki zawierające węgiel, np. pochodzące z pożarów[4]. Popularnym aerozolem rozpraszającym promieniowanie słoneczne jest aerozol siarczanowy pochodzenia naturalnego (np. wulkanicznego) oraz antropogenicznego (liczne procesy przemysłowe, w tym spalanie paliw kopalnych)[3][4].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b Marcin Popkiewicz, Aleksandra Kardaś, Szymon Malinowski, Nauka o klimacie, listopad 2018, ISBN 978-83-8110-659-7.
  2. 2.4 Aerosols – AR4 WGI Chapter 2: Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing, [w:] IPCC, Climate Change 2007: Working Group I: The Physical Science Basis, www.ipcc.ch, 2007 [dostęp 2018-11-07].
  3. a b 7. Clouds and Aerosols, [w:] IPCC, Climate Change 2013: The Physical Science Basis, wrzesień 2013.
  4. a b J.M. Haywood, V. Ramaswamy, Global sensitivity studies of the direct radiative forcing due to anthropogenic sulfate and black carbon aerosols, „Journal of Geophysical Research: Atmospheres”, 103 (D6), 1998, s. 6043–6058, DOI10.1029/97jd03426, ISSN 0148-0227 [dostęp 2018-11-07] (ang.).