Efekt przekonania

tendencja subiektywnego oceniania na podstawie prawdopodobieństwa zamiast siły/prawdziwości dla konkluzji

Efekt przekonania – błąd poznawczy, do którego dochodzi, gdy siła argumentów jest oceniana subiektywnie na podstawie wiarygodności lub prawdopodobieństwa, a nie tego, jak silne lub prawdziwe są one w rzeczywistości w świetle konkluzji.

Osoba z takim zaburzeniem podczas wnioskowania na drodze dedukcji ocenia poprawność swojego rozumowania na podstawie konkluzji, choć powinna wziąć pod uwagę cały tok rozumowania danego wątku.

W serii eksperymentów (Evans, 1983) badanym przedstawiano argumentację logiczną i proszono o ocenę na ile konkluzja wynika z przedstawionych argumentów. Badani jednak zamiast oceniać „poprawność” argumentacji, podświadomie oceniali „zgodność” konkluzji z własnymi przekonaniami.

Świadomość występowania takiego błędu jest szczególnie istotna w dziedzinach opierających się na obiektywnej ocenie przesłanek: sądownictwie, medycynie i badaniach naukowych.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Cohen, L.J. (1981). Can human irrationality be experimentally demonstrated? The Behavioral and Brain Sciences, 4, s. 317–370
  • Evans, J. St. B. T., Barston, J.L., & Pollard, P. (1983). On the conflict between logic and belief in syllogistic reasoning. Memory and Cognition, 11, s. 295–306