Elżbieta Oettingen

Elżbieta Oettingen (zm. 3 kwietnia 1409 w Wiedniu) – margrabina morawska.

Elżbieta była córką hrabiego Albrechta Oettingen. W 1366 lub 1367 poślubiła margrabiego morawskiego Jana Henryka Luksemburskiego. Małżonkowie byli ze sobą spokrewnieni w czwartym stopniu. Papież Urban V udzielił dyspensy od tej przeszkody 15 sierpnia 1367. Elżbieta była ostatnią (czwartą lub piątą) żoną Jana Henryka. Małżeństwo okazało się bezdzietne.

Dwa swoje dzieła ofiarował Elżbiecie Jan ze Środy. Jednym z nich był przekład Żywota św. Hieronima.

BibliografiaEdytuj

  • Mezník J., Lucemburskà Morava 1310-1423, Praha 1999.
  • Štěpán V., Moravský markrabě Jošt (1354-1411), Brno 2002, s. 679.