Otwórz menu główne

Elektrosmog (smog elektromagnetyczny) – to określenie promieniowania elektromagnetycznego o różnej częstotliwości, należącego do zakresu promieniowania niejonizującego, najczęściej odnoszące się do fragmentu zakresu fal radiowych (300 kHz – 300 GHz). Pojęcie elektrosmogu jest potocznie uważane za synonim promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego ze źródeł sztucznych, czyli wytworzonych przez człowieka w odróżnieniu od promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego ze źródeł naturalnych.

Występowanie promieniowania elektromagnetycznego w zakresach fal radiowych służy do przesyłania informacji przy użyciu radiowych technik bezprzewodowych (radio, TV, telefonia komórkowa, łączność alarmowa, internet bezprzewodowy wifi, bluetooth, itp.). Z powodu dużych ilości badań oraz złego samopoczucia coraz większej ilości osób znajdujących się w pobliżu urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne, powstało porównanie że tzw. "smogiem". W 2018 opublikowano badania naukowe które bezsprzecznie udowadniają że telefonia komórkowa powoduje raka[1].

Cząstka "-smog", użyta w części określenia, powstała z połączenia angielskich słów "smoke" (dym) i "fog" (mgła) sugeruje występowanie szkodliwej zawiesiny w środowisku wywołującej niepożądane skutki zdrowotne i razem z cząstką "elektro-" ma na celu przywołanie obecnie naukowo uzasadnionej analogii do pola elektromagnetycznego[2], które w odróżnieniu od prawdziwego smogu być może u części osób nie jest świadomie odczuwana. Istnieje jednak rosnąca ilość osób z wrażliwością na pola elektromagnetyczne które mogą mieć właściwości uczulające.

Określenie elektrosmog jest często stosowane przez aktywistów jako argument świadczący o szkodliwości pola elektromagnetycznego wytwarzanego np. przez stacje bazowe telefonii komórkowej oraz inne urządzenia emitujące promieniowanie elektromagnetyczne.

Zaniżanie potencjalnego zagrożenia od strony PEM jest w interesie przemysłu bezprzewodowego, jak opisuje angielski The Guardian[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Cell Phone Radio Frequency Radiation, ntp.niehs.nih.gov [dostęp 2019-06-30] (ang.).
  2. Elektrosmog – w pogoni za sensacyjnymi nagłówkami : Elektrofakty, ptze.pl [dostęp 2018-07-17] (pol.).
  3. Mark Hertsgaard, Mark Dowie, The inconvenient truth about cancer and mobile phones, „The Observer”, 14 lipca 2018, ISSN 0029-7712 [dostęp 2019-06-30] (ang.).