Eliab − postać biblijna ze Starego Testamentu.

Eliab
Występowanie

1 Księga Samuela
1 Księga Kronik

Rodzina
Ojciec

Jesse

Najstarszy syn Jessego, brat Dawida. Pojawia się w I Księdze Samuela 16,6 nn.; 17,13.28

Bibliografia edytuj