Jesse

postać biblijna, ojciec króla Dawida

Jesse lub Isaj (hebr. Jiszaj / יֵשַׁי, XI w. p.n.e.) – postać biblijna, syn Obeda i ojciec Dawida, późniejszego króla Izraela.

Jesse
ilustracja
Występowanie

Księga Rut
1 Księga Samuela
2 Księga Samuela
1 Księga Królewska
1 Księga Kronik

Rodzina
Ojciec

Obed

Dzieci

Eliab, Abinadab, Szimea, Netaneel, Raddaj, Osem, Dawid

Jesse pochodził z pokolenia Judy. Po mieczu był wnukiem Booza i Rut. Według 1 Krn 2,13-16 miał siedmiu synów – Eliaba, Abinadaba, Szimeę, Netaneela, Raddaja, Osema i Dawida – a także dwie córki, Seruję i Abigail, natomiast według 1 Sm 16,10n i 1 Sm 17,12 – ośmiu synów[1].

W proroctwach głoszonych przez Izajasza (Iz 11) potomek Jessego to jedno z określeń Mesjasza. Według chrześcijan zapowiadanym potomkiem Jessego jest Jezus Chrystus.

W Talmudzie Jesse to jedna z czterech osób (wraz z nim Beniamin, Amram, Chileab), które nie popełniły grzechu.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Barbara Schmitz: Isai. [w:] Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet [on-line]. bibelwissenschaft.de. [dostęp 2013-07-22]. (niem.).