Energia rozpadu – energia wydzielająca się podczas rozpadu promieniotwórczego będąca częścią energii wiązania jądra. Jest ona unoszona przez produkty rozpadu w postaci energii kinetycznej oraz przez kwanty promieniowania gamma. Część tej energii może być przekazana elektronom rozpadającego się atomu, czemu towarzyszy zmiana ich konfiguracji lub jonizacja atomu.

Znając masę spoczynkową atomu przed rozpadem oraz masy produktów rozpadu energię rozpadu można obliczyć z równania wynikającego z równoważności masy i energii:

gdzie prędkość światła w próżni.

Rozpadowi spontanicznemu ulegają tylko te jądra, których energia rozpadu jest większa od zera, czyli masa jądra jest większa od sumy mas produktów hipotetycznego rozpadu.

Zobacz też edytuj