Epoka (astronomia)

punkt odniesienia w astronomicznym pomiarze czasu

Epoka – punkt w czasie, dla którego określone są współrzędne astronomiczne lub parametry orbity. W przypadku współrzędnych astronomicznych, położenie ciała dla innych czasów można obliczyć uwzględniając jego precesję oraz ruch własny.

Obecnie używaną standardową epoką jest J2000.0, zapis ten oznacza 1 stycznia 2000 roku, godzinę 12:00 czasu ziemskiego (TT). Przedrostek "J" wskazuje, że mamy do czynienia z epoką juliańską. Wcześniej używaną epoką była B1950.0, dla której przedrostek "B" wskazuje epokę besseliańską.

Przed rokiem 1984 używano epok besseliańskich, następnie zaś juliańskich.

Epoki dla parametrów orbitalnych zwykle podaje się w czasie ziemskim, w kilku różnych formach:

Linki zewnętrzne edytuj