Kalendarz gregoriański

najszerzej stosowany na świecie kalendarz

Kalendarz gregoriańskikalendarz słoneczny wprowadzony w 1582 przez papieża Grzegorza XIII bullą Inter gravissimas[1]; kalendarz juliański zreformowany przez Luigiego Lilio.

Jest to w zasadzie kalendarz juliański, do którego wprowadzono poprawkę w naliczaniu lat przestępnych, mającą na celu zapobiegnięcie opóźnianiu się kalendarza względem roku zwrotnikowego. Zniwelowano także część różnicy narosłej od wprowadzenia kalendarza juliańskiego. Kalendarz juliański spóźnia się o 1 dzień na 128 lat, natomiast opóźnienie kalendarza gregoriańskiego wynosi 1 dzień na 3322 lata.

Październik 1582

Różnice pomiędzy kalendarzami juliańskim a gregoriańskim sprowadzają się do dwóch kwestii[1]:

  • ominięcia 10 dat dziennych, od 5 do 14 października 1582 roku; miało to na celu skorygowanie powstałego opóźnienia,
  • skorygowanie zasady obliczania lat przestępnych, lata o numerach podzielnych przez 100, ale niepodzielne przez 400, nie będą przestępne, przy zachowaniu przestępności pozostałych lat o numerach podzielnych przez 4. Poprawka ta znalazła dotychczas zastosowanie trzykrotnie: lata 1700, 1800 i 1900 były w kalendarzu gregoriańskim latami zwyczajnymi (podczas gdy np. 1600 i 2000 pozostały przestępne).

Wspomniana korekta nie dotyczyła całości opóźnienia narosłego od 46 p.n.e., lecz tylko jego części. Przywrócono mianowicie kalendarz do stanu, w jakim był w czasie Soboru Nicejskiego I w 325 n.e. Ma to ten skutek, że termin np. przesilenia zimowego wypada 21 lub 22 grudnia, podczas gdy w czasach Cezara przypadało ono 24 grudnia. Powód wprowadzenia częściowej korekty związany jest z faktem, że na Soborze Nicejskim I ustalono m.in. zasadę wyznaczania świąt Wielkanocy w kalendarzu juliańskim, która opiera się na założeniu, że równonoc wiosenna przypada 21 marca. Aby uniknąć ponownego przeliczania tablic komputystycznych, rachubę dni przesunięto tak, aby równonoc wiosenna znów wypadała tego właśnie dnia[1].

Odpowiednia bulla (Inter gravissimas) została wydana przez papieża Grzegorza XIII (łac. Gregorius XIII – stąd nazwa kalendarza) w 1582, jednak poszczególne kraje przyjęły nowy kalendarz w różnych latach (niektóre dopiero w XX wieku), a niektóre Kościoły wciąż jeszcze posługują się kalendarzem juliańskim.

Fakt zmiany kalendarza bullą papieską stanowił kontynuację zwyczajów starożytnego Rzymu. Mianowicie w państwie rzymskim kalendarzem opiekował się najwyższy kapłan – Pontifex Maximus; funkcję tę w roku 45 p.n.e. – kiedy wprowadzono kalendarz juliański – pełnił Juliusz Cezar, w czasach chrześcijańskich natomiast tytulaturę tę przejęli papieże.

Grzegorz XIII przyjmuje nowy kalendarz

Kalendarz został wprowadzony natychmiast (15 października) jedynie w Hiszpanii, Portugalii, Polsce, i prawie całych Włoszech. W niedługim czasie poszło za tym przykładem wiele innych krajów katolickich. Niektóre kraje protestanckie przyjęły kalendarz jedynie po części, a niektóre dopiero w późniejszym czasie (np. w Wielkiej Brytanii w 1752). Ostatnimi krajami europejskimi, które wprowadziły kalendarz gregoriański, były ogólnie te, w których większość ludności wiązała się z Kościołami prawosławnymi.

Ostatnimi europejskimi krajami, które wprowadziły kalendarz gregoriański były Grecja (w 1923), dotychczas używająca kalendarza juliańskiego (Grecki Kościół Prawosławny wprowadził zmianę w 1924) i Turcja w 1927, która do tego czasu używała kalendarza muzułmańskiego, chociaż oficjalną datą zmiany kalendarza jest 1917. Republika Chińska oficjalnie przyjęła ten kalendarz w 1912, potem po długim czasie rewolucji ponownie został on wprowadzony w 1929. Gdy w 1949 została utworzona Chińska Republika Ludowa, lata zaczęto odliczać tak jak na Zachodzie, a nie od 1912 jako pierwszego. Jako ostatnie jak dotąd państwo na świecie kalendarz gregoriański wprowadziła Arabia Saudyjska[2][3] (w 2016), co wg medialnych doniesień miało być motywowane względami ekonomicznymi - rok w kalendarzu muzułmańskim liczy 354 lub 355 dni, zaś w gregoriańskim - 365 lub 366, w konsekwencji czego pracownicy za takie samo wynagrodzenie roczne pracowaliby o 11 dni dłużej.

Porównanie kalendarzyEdytuj

Lata według olimpiad a.u.c. kalendarz gregoriański
1. rok 1. olimpiady 776 p.n.e.
4. rok 6. olimpiady 1 753 p.n.e.
4. rok 194. olimpiady 753 1 p.n.e.
1. rok 195. olimpiady 754 1 n.e.
4. rok 694. olimpiady 2753 2000
1. rok 700. olimpiady 2774 2021

MiesiąceEdytuj

Lp. Miesiąc Liczba dni
1 styczeń 31
2 luty 28 (przestępny 29)
3 marzec 31
4 kwiecień 30
5 maj 31
6 czerwiec 30
7 lipiec 31
8 sierpień 31
9 wrzesień 30
10 październik 31
11 listopad 30
12 grudzień 31
Razem 365 (przestępny 366)

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Andrzej Hołdys. W samo południe. „Wiedza i Życie”. Styczeń 2019 nr 1 (1009), s. 37-41. Warszawa: Prószyński Media. ISSN 0137-8929. 
  2. Saudyjczycy przechodzą na kalendarz gregoriański | Niezależna, niezalezna.pl [dostęp 2020-01-01] (pol.).
  3. Saudi Arabia switches to 'Western' Gregorian calendar so it can pay workers less and save money | The Independent | The Independent, independent.co.uk [dostęp 2021-05-01] (ang.).