Erste Bank

Erste Bank (Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG) – bank w Austrii.

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Logo
Ilustracja
Forma prawna Aktiengesellschaft
Data założenia 1819
Państwo  Austria
Siedziba Wiedeń
Strona internetowa

Erste jest spółką akcyjną, która w 1993 r. stała się następcą prawnym kasy oszczędnościowej utworzonej w Wiedniu w 1819 r. pod nazwą „Erste österreichische Spar-Casse”. W latach osiemdziesiątych, a w szczególności od 1990 r., spółka poszerzyła swoją działalność, wychodząc poza granice swojego pierwotnego rynku[1].

Początkowo spółka działała pod nazwą „Die Erste Österreichische Spar-Casse-Bank AG”. W maju 1997 r. odkupiła ona 53% akcji GiroCredit Bank der österreichischen Sparkassen AG, który pełnił rolę spółki wiodącej dla kas oszczędnościowych. GiroCredit i Erste zostały połączone i nastąpiła zmiana nazwy z Erste na „Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG”. Po połączeniu w październiku 1997 r., Erste przejął rolę spółki wiodącej dla około 70 kas oszczędnościowych istniejących w tym okresie w Austrii[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Wyrok Sądu pierwszej instancji (druga izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. Raiffeisen Zentralbank Österreich AG i inni przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Austriacki rynek bankowy – „Klub Lombard” – Wpływ na handel między państwami członkowskimi – Obliczanie grzywien. (CELEX: 62002TJ0259).