Otwórz menu główne

Eugeniusz Zieliński

polski politolog, prawnik, pracownik naukowy UW

Działalność naukowaEdytuj

W 1958 ukończył Wydział Dyplomatyczno-Konsularny Szkoły Głównej Służby Zagranicznej. W 1965 został doktorem nauk prawnych. W 1977 habilitował się w dziedzinie politologii, w 1987 uzyskał tytuł naukowy profesora, a w 1993 objął stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1967 jest pracownikiem Instytutu Nauk Politycznych UW, gdzie od 1981 do 1991 był dyrektorem. W 1981 był prodziekanem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1993 do 2005 był kierownikiem Studium Doktoranckiego na WDiNP UW.

Był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Jest członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz rektorem Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej.

Prowadzi badania naukowe w zakresie nauki o administracji, prawa konstytucyjnego, współczesnych systemów politycznych, w tym szczególnie w zakresie instytucji referendum i transformacji ustrojowej.

PublikacjeEdytuj

 • Referendum w świecie współczesnym, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968
 • Systemy ustrojowe państw kapitalistycznych, PWN, Warszawa 1975
 • Ustrój polityczny Socjalistycznej Republiki Wietnamu, KAW, Warszawa 1979
 • Ustrój polityczny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987
 • Stany Generalne Królestwa Holandii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1992
 • Przeobrażenia ustrojowe w Polsce (praca zbiorowa, red.), Elipsa, Warszawa 1993
 • Przeobrażenia ustrojowe w republikach dawnego ZSRR (praca zbiorowa, red.), Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 1993
 • Parlament Belgii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994
 • Współczesna Rosja. Studium polityczno-ustrojowe, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 1995
 • Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej (praca zbiorowa, red.), Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 1996
 • Nauka o państwie i polityce, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 1999
 • Problemy ustrojowo-polityczne Niemiec, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 1999
 • Administracja rządowa w Polsce, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2001
 • Parlament Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002
 • Rada Najwyższa - Parlament Ukrainy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003
 • Samorząd terytorialny w Polsce, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2003
 • Referendum w państwach Europy (współautorzy: Izolda Bokszczanin, Jacek Zieliński) , Fundacja Europea: ASPRA-JR, Warszawa 2003
 • Rządy w państwach Europy (współautorka: Izolda Bokszczanin, [1], Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003
 • Narody i nacjonalizm w Federacji Rosyjskiej (współautorzy: Paweł Timofiejuk, Andrzej Wierzbicki), Wydawnictwo Elipsa Warszawa 2004
 • System konstytucyjny Federacji Rosyjskiej, 2005
 • System konstytucyjny Ukrainy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007

Linki zewnętrzneEdytuj