Ewa Młynarczyk

Ewa Młynarczyk – polska polonistka, językoznawczyni, doktor habilitowana, profesor w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie[1].

Ewa Młynarczyk
Kraj działania  Polska
doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: językoznawstwo
Uczelnia Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

W latach 2006–2009 pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu Filologii Polskiej ds. studenckich[1]. W roku akademickim 2016/2017 była dyrektorem tego instytutu[1]. Sprawowała również obowiązki prodziekana Wydziału Filologicznego (2014–2016)[1][2].

W 2013 wzięła udział w konferencji zorganizowanej z okazji jubileuszu 650-lecia wsi Kasina Wielka[3]. Przedstawiła referat Obraz młynarstwa w księgach gromadzkich wsi Kasina Wielka[3].

Należy do Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego[1]. Działa w Sekcji Frazeologicznej Komisji Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk[1].

Interesuje się lingwistyką kulturową, komunikacją językową, frazeologią i paremiologią, leksykologią w ujęciu historycznym, nazewnictwem (zwłaszcza chrematonimią, jak również stylistyką i strukturą tekstu[1]). Zajmuje się między innymi badaniem historii rzemiosła polskiego utrwalonej w języku.

Wydała dwie książki monograficzne: Polskie słownictwo handlowe XVI i XVII wieku (na materiale krakowskich ksiąg miejskich i lustracji królewszczyzn) (Kraków 2010) i „Nie święci garnki lepią”. Obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii (Kraków 2013)[1]. Jest też autorką wielu artykułów[1]. Redaguje pismo „Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f g h i j Ewa Młynarczyk (pol.). filpolska.up.krakow.pl. [dostęp 2018-01-10].
  2. Prodziekani (pol.). filologia.up.krakow.pl. [dostęp 2018-01-10].
  3. a b Konferencja naukowa w ramach Jubileuszu 650 lat wsi Kasina Wielka (pol.). powiat.limanowa.pl. [dostęp 2018-01-10].

Linki zewnętrzneEdytuj