Ewangeliczny Kościół Metodystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej

Ewangeliczny Kościół Metodystyczny w Rzeczypospolitej Polskiejchrześcijańska wspólnota religijna o charakterze metodystycznym i ewangelikalnym, zarejestrowana w Polsce od 2017. Stanowi część Kościoła Wesleyańskiego i ma siedzibę w Krakowie.

Ewangeliczny Kościół Metodystyczny w RP
Klasyfikacja systematyczna wyznania
Chrześcijaństwo
 └ Protestantyzm
   └ Metodyzm
Ustrój kościelny Koneksjonalizm[1]
Siedziba Kraków
Zwierzchnik ks. Piotr Gąsiorowski
Organ ustawodawczy superintendent krajowy
Zasięg geograficzny Polska
Członkostwo The Wesleyan Church
Strona internetowa

ZaistnienieEdytuj

Kościół powstał w wyniku rozłamu wśród polskich metodystów w oparciu o akt założycielski podpisany w Krakowie 19 czerwca 2005. Stał się częścią Kościoła Wesleyańskiego (The Wesleyan Church), który też w 2008 na Konferencji Międzynarodowej wyznaczył wspólnocie w Polsce superintendenta w osobie pastora Piotra Gąsiorowskiego[2][3][4]. Kościół jest podmiotem odrębnym w stosunku do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP[5]. 24 stycznia 2017 został wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonego przez Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych pod pozycją 185. Siedziba Kościoła mieści się w Krakowie przy ul. Przybyszewskiego 36[6].

Struktura i wyznanie wiaryEdytuj

Jednostkami organizacyjnymi Kościoła są okręgi i parafie. Na czele Kościoła stoi superintendent krajowy, na czele okręgów superintendenci okręgowi a na czele parafii pastorzy. Kościół wyznaje zasady i artykuły wiary Kościoła Wesleyańskiego[7].

PrzypisyEdytuj

  1. Dariusz Zuber: Pojęcie Kościoła u Jana Wesleya. [dostęp 2011-02-09 l].
  2. Historia. metodyzm.pl. [dostęp 2017-04-12].
  3. Nowy Kościół metodystyczny w Polsce. ekumenizm.pl, 29.03.2006. [dostęp 2017-04-12].
  4. Po decyzji ws. LGBT metodyści zmagają się z groźbą rozłamu. ekumenizm.pl, 2019.03.18. [dostęp 2020-03-26].
  5. Oświadczenie bp. Edwarda Puśleckiego. ekumenizm.pl, 01.04.2006. [dostęp 2017-04-12].
  6. Kościoły i związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych Data publikacji: 29.03.2017 r.. mswia.gov.pl, 29.03.2017. [dostęp 2017-04-12].
  7. Statut Ewangelicznego Kościoła Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej. metodyzm.pl. [dostęp 2017-04-12].