Fala troposferyczna

Fala troposferycznafala elektromagnetyczna, której droga propagacji przebiega w najniższej warstwie atmosfery, czyli troposferze. Propagacja takich fal w znacznym stopniu uzależniona jest od warunków meteorologicznych. Wpływ ich objawia się w postaci tłumienia energii fali przez mgły i opady atmosferyczne oraz w postaci załamania się fal.

Absorpcja troposferycznaEdytuj

Zakłada się, że w powietrzu występuje absorpcja troposferyczna dla fal o długości poniżej 10 cm (częstotliwości powyżej 3 GHz). Rozróżnia się następujące rodzaje tłumienia fal radiowych powodowanego przez troposferę:

Przy czym dwa ostatnie rodzaje absorpcji mają znaczenie tylko dla fal bliskich zakresowi światła widzialnego.

Spośród gazów wchodzących w skład troposfery największy wkład w tłumienie fal radiowych mają cząsteczki tlenu (maksima tłumienia dla długości fal 5 i 2,5 mm) oraz cząsteczki pary wodnej (maksima tłumienia dla długości fal 13,5, 1,5 i 0,75 mm), przy czym tłumienie powodowane przez parę wodną silnie zależy od wilgotności powietrza.

BibliografiaEdytuj

  • Daniel Józef Bem: Anteny i rozchodzenie się fal radiowych. WNT, 1973, s. 377-379.

Zobacz teżEdytuj