Faza rozwoju drzewostanu

Faza rozwojowa drzewostanu – terminologia stosowana w gospodarce leśnej, na podstawie kryteriów ekologicznych i rozwoju drzewostanu wyróżnia się fazy:

  • Uprawa leśna lub nalot – (uprawa – sztuczne nasadzenie drzewostanu – sadzonki, nalot – z samosiewu – samosiejki) – okres obejmuje pierwsze lata drzewostanu, w których konieczna jest ingerencja człowieka aby powstał dojrzały drzewostan. W uprawach konieczna jest pielęgnacja gleby polegającą na usuwaniu chwastów i niepożądanych gatunków drzew lekkonasiennych (osika, brzoza) w celu udostępnienia młodym drzewom przestrzeni życiowej, to znaczy odpowiedniej ilości światła, wody i składników pokarmowych w glebie.
  • Młodnik – drzewa od 20 do 25 lat.
  • Tyczkowina – drzewa od ok. 25 do 35 lat.
  • Drągowina – drzewa od 35 do 50 lat.
  • Drzewostan dojrzewający – drzewa od 50 do 80 lat.
  • Drzewostan dojrzały – drzewa od 80 do 100 lat.
  • Starodrzew – drzewa powyżej 100 lat.

oraz:

  • Podrost – drzewa o wysokości co najmniej 0,5 m, które występują pod okapem wyższych pięter drzewostanu, ale w przyszłości mogą odgrywać rolę głównego drzewostanu.