Februarius

Februarius (łac. februarius 'miesiąc luty'). Ostatni miesiąc kalendarza rzymskiego przeznaczony na obrzędy oczyszczające (łac. februa) odbywane przed początkiem nowego roku. Liczył 28 dni.

Dzień Nazwa Nazwa dłuższa
1 Kalendae (Kalendy) Kalendis Februariis
2 IV a.d. Nones ante diem IV (quartum) Nonas Februarias
3 III a.d. Nones ante diem III (tertium) Nonas Februarias
4 Pridie Nones pridie Nonas Februarias
5 Nonae (Nony) Nonis Februariis
6 VIII a.d. Ides ante diem VIII (octavum) Idus Februarias
7 VII a.d. Ides ante diem VII (septimum) Idus Februarias
8 VI a.d. Ides ante diem VI (sextum) Idus Februarias
9 V a.d. Ides ante diem V (quintum) Idus Februarias
10 IV a.d. Ides ante diem IV (quartum) Idus Februarias
11 III a.d. Ides ante diem III (tertium) Idus Februarias
12 Pridie Ides pridie Idus Februarias
13 Idus (Idy) Idibus Februariis
14 XVI a.d. Martius Kalends ante diem XVI (sextum decimum) Kalendas Martias
15 XV a.d. Martius Kalends ante diem XV (quintum decimum) Kalendas Martias
16 XIV a.d. Martius Kalends ante diem XIV (quartum decimum) Kalendas Martias
17 XIII a.d. Martius Kalends ante diem XIII (tertium decimum) Kalendas Martias
18 XII a.d. Martius Kalends ante diem XII (duodecimum) Kalendas Martias
19 XI a.d. Martius Kalends ante diem XI (undecimum) Kalendas Martias
20 X a.d. Martius Kalends ante diem X (decimum) Kalendas Martias
21 IX a.d. Martius Kalends ante diem IX (nonum) Kalendas Martias
22 VIII a.d. Martius Kalends ante diem VIII (octavum) Kalendas Martias
23 VII a.d. Martius Kalends ante diem VII (septimum) Kalendas Martias
24 VI a.d. Martius Kalends ante diem VI (sextum) Kalendas Martias
25 V a.d. Martius Kalends ante diem V (quintum) Kalendas Martias
26 IV a.d. Martius Kalends ante diem IV (quartum) Kalendas Martias
27 III a.d. Martius Kalends ante diem III (tertium) Kalendas Martias
28 Pridie Martius Kalends pridie Kalendas Martias


Februarius (in annis intercalaribus) (rok przestępny)

Dzień Nazwa Nazwa dłuższa
24 VI a.d. Martius Kalends ante diem VI (sextum) Kalendas Martias
25 VI bis a.d. Martius Kalends ante diem VI (bissextum) Kalendas Martias
26 V a.d. Martius Kalends ante diem V (quintum) Kalendas Martias
27 IV a.d. Martius Kalends ante diem IV (quartum) Kalendas Martias
28 III a.d. Martius Kalends ante diem III (tertium) Kalendas Martias
29 Pridie Martius Kalends pridie Kalendas Martias