Nony (łac. Nonae) - w kalendarzu rzymskim jest to dziewiąty (łac. nonus), a wedle naszej rachuby ósmy dzień przed Idami (w starożytnym Rzymie dni liczono włącznie). Nony przypadają piątego dnia każdego miesiąca, a w marcu, maju, lipcu i październiku - siódmego.

W języku oryginału termin jest rodzaju żeńskiego i występuje wyłącznie w liczbie mnogiej (plurale tantum). Współcześnie pisany jest wielką literą. W języku polskim jest rzeczownikiem niemęskoosobowym bez liczby pojedynczej.

Zobacz teżEdytuj