Feliks Nikodem Ciechanowiecki

Feliks Nikodem Ciechanowiecki herbu Dąbrowa – starosta mścisławski w 1730 roku, chorąży brasławski w latach 1724–1746/1747, starosta opeski w 1697 roku.

Feliks Nikodem Ciechanowiecki
Herb
Dąbrowa

Jako poseł na sejm elekcyjny 1697 roku i deputat z województwa połockiego podpisał pacta conventa Augusta II Mocnego w 1697 roku[1]. Poseł na sejm 1730 roku z powiatu brasławskiego[2].

Przypisy

edytuj
  1. Actum in Curia Regia Varsaviensi, 1697 feriâ secundâ post festum Sanctae Margarethae Virginis [...] proximâ anno [...] 1697, s. 20.
  2. mylnie nazwany Ciechanowskim

Bibliografia

edytuj
  • Teka Gabryela Junoszy Podoskiego, t. IV, Poznań 1856, s. 12.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, T. I, Województwo Wileńskie XIV-XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2004, s. 637.