Flaga Turyngii

Barwy flagi Turyngii pochodzą od barw herbu tego landu. Tylko wersja urzędowa posiada herb na płacie.

Flaga cywilna
Flaga urzędowa

Uchwalona 10 stycznia 1991 roku. Proporcje 1:2.