Flagi republik związkowych ZSRR

lista w projekcie Wikimedia

Flagi republik związkowych ZSRR nawiązywały do wyglądu flagi ZSRR.

Dominującym kolorem każdej z tych flag była czerwień – barwa flagi ZSRR. Kolor ten zajmował ponad połowę powierzchni w górnej części sztandarów i od czasów Komuny Paryskiej jest symbolem ruchu komunistycznego i robotniczego, jako nawiązanie do przelanej przez robotników krwi.

Flagi w lewym górnym rogu zawierały wizerunek złotego sierpa i młota oraz umieszczoną nad nimi czerwoną pięcioramienną gwiazdę w złotym obramowaniu. Sierp i młot symbolizowały sojusz robotniczo-chłopski, a czerwona gwiazda – przyszłe zwycięstwo komunizmu we wszystkich pięciu częściach świata. Ponadto przez takie umieszczenie symboli flaga nawiązywała graficznie do flagi ZSRR. Jedynie na fladze Gruzińskiej SRR sierp i młot były barwy czerwonej.

Flagi radzieckich republik w sposób zasadniczy zrywały z przedrewolucyjnymi barwami narodowymi (o ile w ogóle kraje takowe posiadały). Zawarta we flagach kolorystyka nawiązywała głównie do komunizmu (barwa czerwona). Symbolika pozostałych barw była różnie tłumaczona. Flagi nie zawierały elementów nawiązujących do specyfiki kraju: jedynie flagi Estońskiej SRR i Łotewskiej SRR zawierały stylizowany rysunek morskich fal.

W czasie istnienia ZSRR flagi republik związkowych zmieniały się. Prezentowane niżej wzory były używane od przełomu lat 40 i 50. do początku 90. Jedynie flagi Karelo-Fińskiej SRR oraz Zakaukaskiej FSRR pochodzą z lat wcześniejszych, gdyż republiki te przestały istnieć na długo przed rozwiązaniem ZSRR.


Flaga Armeńskiej SRR

Flaga Azerbejdżańskiej SRR

Flaga Białoruskiej SRR

Flaga Estońskiej SRR

Flaga Gruzińskiej SRR

Flaga Kazachskiej SRR

Flaga Kirgiskiej SRR

Flaga Litewskiej SRR

Flaga Łotewskiej SRR

Flaga Mołdawskiej SRR

Flaga Rosyjskiej FSRR

Flaga Tadżyckiej SRR

Flaga Turkmeńskiej SRR

Flaga Ukraińskiej SRR

Flaga Uzbeckiej SRR
Flag of the Karelo-Finnish SSR.svg
Flaga Karelo-Fińskiej SRR (1940–1956)
Flag of Transcaucasian SFSR.svg
Flaga Zakaukaskiej FSRR (1922–1936)

Pierwotny wygląd flag republik związkowychEdytuj

Pierwsze wzory flag, przyjęte tuż po utworzeniu danej republiki były całe czerwone, a w lewym górnym rogu umieszczano na nich złotą czcionką napis ze skróconą lub częściowo skróconą nazwą republiki, a czasem także sierp i młot. Także i te flagi często bywały zmieniane, co związane było np. ze zmianą sposobu zapisu danego języka (zwłaszcza zastąpieniem pisma łacińskiego cyrylicą).

Przykładowe wczesne flagi republik radzieckich

 
Flaga Azerbejdżańskiej SRR z lat 1940–1952
 
Flaga Białoruskiej SRR z lat 1940–1951
 
Flaga Estońskiej SRR z lat 1940–1953
 
Flaga Gruzińskiej SRR z 1922 r.
 
Flaga Karelo-Fińskiej SRR z lat 1940–1953
 
Flaga Kazachskiej SRR z lat 1937–1940
 
Flaga Rosyjskiej FSRR z lat 1918–1924 i 1937–1954
 
Flaga Ukraińskiej SRR z lat 1927–1937

Flagi republik autonomicznychEdytuj

W początkowym okresie opracowując flagi republik autonomicznych czyniono to na tej samej zasadzie, co flagi republik związkowych w owym okresie – na czerwonej fladze umieszczano skrót nazwy republiki. W okresie późniejszym (od przełomu lat 40. i 50.) flagą danej republiki autonomicznej była flaga republiki związkowej, w której skład wchodziła dana autonomia, uzupełniona o napis ze skróconą nazwą republiki autonomicznej. Flagi republik autonomicznych także bywały zmieniane, co spowodowane było zmianami napisów na nich.

Przykładowe flagi republik autonomicznych utworzone i obowiązujące od lat 50.

 
Flaga Abchaskiej ASRR
 
Flaga Adżarskiej ASRR
 
Flaga Jakuckiej ASRR (jedna z wersji)
 
Flaga Czeczeno-Inguskiej ASRR
 
Flaga Karelskiej ASRR
 
Flaga Tatarskiej ASRR

Przykładowe flagi republik autonomicznych z lat 30. i 40. XX wieku

 
Flaga Niemieckiej Nadwołżańskiej ASRR
 
Flaga Krymskiej ASRR (pierwsza wersja)
 
Flaga Nachiczewańskiej ASRR z 1937 r.
 
Flaga Mołdawskiej ASRR

Zobacz teżEdytuj