Flaga Mołdawskiej SRR

Flaga Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w opisanej wersji została przyjęta 31 stycznia 1952 r.

Dominującym kolorem flagi była czerwień - barwa flagi ZSRR. Kolor ten od czasów Komuny Paryskiej był symbolem ruchu komunistycznego i robotniczego, jako nawiązanie do przelanej przez robotników krwi.
Pomiędzy dwoma pasami czerwonym biegł pas barwy zielonej, którego szerokość wynosiła 1/4 flagi.

Flaga w lewym górnym rogu zawierała wizerunek złotego sierpa i młota oraz umieszczoną nad nimi czerwoną pięcioramienna gwiazdę w złotym obramowaniu. Sierp i młot symbolizowały sojusz robotniczo-chłopski, a czerwona gwiazda - przyszłe, spodziewane zwycięstwo komunizmu we wszystkich pięciu częściach świata. Ponadto przez takie umieszczenie symboli flaga nawiązywała graficznie do flagi ZSRR.
Proporcje flagi wynosiły 2:1

Po uzyskaniu przez Mołdawię niepodległości zaniechano używania opisanej flagi, jako symbolu zniewolenia i komunizmu, a jako sztandar kraju przyjęto flagę Rumunii, na której dla odróżnienia umieszczono mołdawski herb.

Flaga Mołdawskiej SRR została z kolei przyjęta jako oficjalny symbol separatystycznej Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawii.

Osobny artykuł: flaga Naddniestrza.

Poprzednia wersja flagi Mołdawskiej SRREdytuj

 
Flaga Mołdawskiej SRR obowiązująca w latach 1941 - 1952

Po utworzeniu Mołdawskiej SRR przyznana jej flaga miała odmienny wygląd od wersji z 1952 r. i przypominała inne flagi innych radzieckich republik z owego okresu. Sztandar przyjęty 10 lutego 1941 r. był cały czerwony, a w jego lewym górnym rogu umieszczony był złoty sierp i młot (bez gwiazdy), a nad nim napis cyrylicą: PCCM, będący skrótem nazwy kraju w języku mołdawskim (rumuńskim).

Zobacz teżEdytuj