Formatowanie tekstu

Formatowanie tekstu – zmiana wyglądu i przekształcenie fragmentów tekstu w celu wyróżnienia, najczęściej w procesorze tekstu lub za pomocą języka znaczników (BBCode, HTML). Możemy wyróżnić formatowanie twarde (ręczne przypisanie cech) i miękkie (przypisanie stylu).

Formatowanie edytuj

Malarz formatów edytuj

Funkcja w procesorach tekstu pozwalająca na skopiowanie formatowania tekstu oraz podstawowych elementów graficznych takich jak obramowanie czy wypełnienie. Dostępna jest w większości programów do tworzenia dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji itd. (czyli programów z tak zwanych pakietów biurowych, np. Microsoft Office, Open Office).

W pakiecie Microsoft Office malarz formatów nie umożliwia kopiowania czcionki ani rozmiaru czcionki tekstu WordArt[1].

Działanie edytuj

Poprawna kolejność wykonywania czynności przy używaniu malarza formatów:

  1. zaznacz tekst, którego formatowanie ma być skopiowane,
  2. naciśnij przycisk Malarz formatów,
  3. zaznacz tekst, na który nowe formatowanie ma być nałożone.

Przypisy edytuj

  1. Używanie malarza formatów, ostatni akapit.

Bibliografia edytuj