Fort łącznikowy

Fort łącznikowyfort łączący dwa zespoły umocnień (np. twierdze) w celu utworzenia wspólnego odcinka obrony. Był dziełem samodzielnym, zdolnym do obrony okrężnej, silnie uzbrojonym i opancerzonym.