Franciszek Modrzewski

dyplomata polski, działacz państwowy

Franciszek Modrzewski (ur. 12 maja 1902 w Warszawie, zm. 21 maja 1985 w Lublinie) – polski działacz gospodarczy, wiceminister handlu zagranicznego, ambasador PRL w Belgii i Luksemburgu.

Franciszek Modrzewski
Data i miejsce urodzenia 12 maja 1902
Lublin
Data i miejsce śmierci 21 maja 1985
Warszawa
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Handlu Zagranicznego
Okres od 1957
do 1968
Przynależność polityczna Stronnictwo Demokratyczne
Ambsador PRL w Belgii i Luksemburgu
Okres od 1968
do 1971
Poprzednik Jan Wasilewski
Następca Stanisław Kociołek

ŻyciorysEdytuj

Był synem Jana Ignacego Modrzewskiego (1869–1962), chirurga i działacza politycznego, senatora RP, oraz Jadwigi z Juścińskich. Ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Warszawie. Podczas studiów był członkiem Korporacji Akademickiej Welecja. Przed II wojną światową był delegatem Izb Przemysłowo-Handlowych w Hiszpanii i Portugalii oraz dyrektorem naczelnym firmy Kompania Eksportowa. W czasie wojny wchodził w skład Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża w Londynie, był delegatem PCK na Bliskim Wschodzie. Pracował w misjach UNRRA (Administracji Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy) w Grecji, Francji i Polsce.

W Polsce Ludowej był dyrektorem naczelnym Głównego Urzędu Morskiego w Gdyni, a także Centralnego Zarządu Żeglugi Śródlądowej. w latach 1957–1968 pełnił funkcję podsekretarza stanu (wiceministra) w Ministerstwie Handlu Zagranicznego. Później był ambasadorem w Belgii i Luksemburgu (1968–1971). Już przed wojną był członkiem Klubu Demokratycznego w Warszawie, od 1947 należał do Stronnictwa Demokratycznego. Zasiadał w jego Centralnym Komitecie (1965–1969). Został odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy I i II klasy oraz belgijskim Orderem Korony I klasy. Zasłużony członek SD.

Hass podaje, iż w latach międzywojennych był członkiem masonerii w jednej z warszawskich lóż Wielkiej Loży Narodowej Polski.

Pochowany w Lublinie.

BibliografiaEdytuj

  • Ludwik Hass, Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821-1999. Słownik biograficzny, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 1999, s. 329 (brak daty śmierci – informacja, iż zmarł po 1968)
  • Józef Marczuk, Jan Ignacy Modrzewski, w: Słownik biograficzny miasta Lublina, tom I (pod redakcją Tadeusza Radzika, Jana Skarbka, Adama A. Witusika), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1993, s. 187 (informacje w życiorysie ojca)
  • Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991, s. 188
  • "Kurier Polski", nr 104 z 29 maja 1985, s. 2 (nekrolog)