Frigidarium

Frigidarium (łac. frigidus 'zimny') – jedno z pomieszczeń starożytnych term rzymskich, gdzie znajdował się basen z zimną wodą. Korzystano z niego zaraz po kąpieli w basenie z gorącą wodą.

Frigidarium w Pompejach na XIX-wiecznej ilustracji