Front Narodowy Czechów i Słowaków

Front Narodowy Czechów i Słowaków', Národní fronta Čechů a Slováků – grupa partii kierowanych przez Komunistyczna Partia Czechosłowacji, później należały do niego także organizacje społeczne, np. związek wędkarski.