Partia Wolności (Słowacja)

Partia Wolności (słow. Strana slobody) – była słowacką partią polityczną. Została ona założona przez byłych członków Partii Demokraycznej w marcu 1946 i złożona była przede wszystkim z katolików. Jej przewodniczącym był Vavro Šrobár. Ugrupowaniu temu udało się zdobyć 3 miejsca w parlamencie czechosłowackim w wyborach 1946 roku.

Gdy komuniści przejęli władzę w Czechosłowacji w lutym 1948, partia dołączyła do Frontu Narodowego. Jej organem prasowym była gazeta Sloboda (Wolność).

Po aksamitnej rewolucji w 1990 roku, ugrupowanie przyjęło nowy, chrześcijański program, ale nie uzyskało większego znaczenia na słowackiej scenie politycznej.