Fundusz Reprywatyzacji

Fundusz Reprywatyzacji – polski fundusz celowy służący wypłacie odszkodowań wynikających z wyroków i ugód sądowych oraz decyzji administracyjnych, wydanych w związku z bezprawną nacjonalizacją mienia[1].

Głównym i jedynym planowanym źródłem przychodów są wpływy ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków[2][3].

PrzypisyEdytuj