Funkcją low – dla danego grafu nieskierowanego, funkcja przyporządkowująca każdemu wierzchołkowi grafu najmniejszy numer PreOrder wierzchołka z którego można do niego dojść inną drogą, niż poprzez poprzednika w drzewie utworzonym przez procedurę DFS, tj.

gdzie minimum przebiega po wszystkich wierzchołkach które są potomkami wierzchołka i będącego wierzchołkiem z którego prowadzi krawędź wtórna do oznacza czas PreOrder odwiedzenia wierzchołka.

Przez krawędź wtórną rozumie się krawędź niedrzewową w grafie (tzn. taką krawędź, która nie odwiedzona przez algorytm DFS).

  • Funkcja low określa przyporządkowanie w konkretnym drzewie utworzonym przez procedurę DFS. Trzeba pamiętać, iż takich drzew może być więcej. W każdym wartość funkcji dla danego wierzchołka będzie różna.

Zastosowania

edytuj

Dzięki funkcji low możemy odpowiedzieć na pytania:

Bibliografia

edytuj
  • Martin Charles Golumbic, Algorithmic Graph Theory and Perfect Graphs, Academic Press, 1980. ISBN 0-12-289260-7, s. 45.