Góry Krzemienieckie

Góry Krzemienieckie (Wzgórza Krzemienieckie, Góry Awratyńskie) – pasmo wzgórz na Wołyniu, stanowiące równoleżnikowe przedłużenie na wschód Woroniaków.

Stanowią północną granicę Wyżyny Podolskiej. ich średnia wysokość wynosi 300-400 m n.p.m., a najwyższa kulminacja – Góra Bony 409 m n.p.m.