Główny Urząd Ceł

Główny Urząd Ceł – były centralny urząd administracji rządowej powołany 14 lutego 1954 roku, wykonujący zadania z zakresu administracji celnej.

Prezesi Głównego Urzędu CełEdytuj

Likwidacja Głównego Urzędu CełEdytuj

Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2002 roku o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 19 kwietnia 2002 roku) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 roku w sprawie likwidatora Głównego Urzędu Ceł (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2002 roku) 30 kwietnia tego samego roku został zlikwidowany Główny Urząd Ceł, w miejsce którego utworzona została Służba Celna.

PrzypisyEdytuj

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, katalog.bip.ipn.gov.pl [dostęp 2020-12-11] (ang.).