Służba Celna

Służba Celnaurząd, dawna służba umundurowana podległa Ministrowi Finansów.

Służba Celna
Logo
Logo Służby Celnej
ilustracja
Państwo  Polska
Data utworzenia 24 lipca 1999
Data likwidacji 1 marca 2017
Budżet 1 mld 525 mln zł (2016)[1]
Zatrudnienie 14 855 (2016)[2]
Adres
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Służba Celna
Służba Celna
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Służba Celna
Służba Celna
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Służba Celna
Służba Celna
Ziemia52°14′13,29″N 21°01′00,72″E/52,237025 21,016867
Strona internetowa

HistoriaEdytuj

Służba Celna została powołana na mocy Ustawy o Służbie Celnej[3] z dnia 24 lipca 1999 r. Do dnia 30 kwietnia 2002 r. na jej czele stał Prezes Głównego Urzędu Ceł. W wyniku likwidacji Głównego Urzędu Ceł stosownie do Ustawy o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 20 marca 2002 r.[4], obowiązki kierowania Służbą Celną przejął Szef Służby Celnej. Służba Celna była organem ścigania, posiadała także wydział celników do zadań specjalnych – Wydział Zwalczania Przestępczości Służby Celnej – w skład którego wchodziły grupy mobilne prowadzące kontrole m.in. na szlakach komunikacyjnych. Grupy mobilne dysponowały specjalistycznym sprzętem do wykrywania przemytu, a także psami wyszkolonymi w wykrywaniu narkotyków i wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze grup mobilnych mogli używać środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej. 21 września był obchodzony Dzień Służby Celnej. W Polsce funkcjonowało 45 urzędów celnych[5].

Od 1 marca 2017 roku połączono Służbę Celną z kontrolą skarbową i administracją podatkową w ramach struktury Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)[6][7][8]. W strukturach KAS funkcjonuje obecnie Służba Celno-Skarbowa.

ZadaniaEdytuj

 
Naszywka na mundurach Służby Celnej
 
Pojazdy służbowe Służby Celnej
 
Melex w oznakowaniu SC
 
Ford Transit w oznakowaniu SC
 
Samochód Służby Celnej w Opolu

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy o Służbie Celnej z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1799), do zadań Służby Celnej należały m.in.:

 1. kontrola przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów,
 2. wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego,
 3. wymiar i pobór należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,
 4. wymiar i pobór podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu importu towarów,
 5. kontrola, szczególny nadzór podatkowy, wymiar i pobór podatku akcyzowego,
 6. pobór opłaty paliwowej,
 7. kontrola gier i zakładów wzajemnych,
 8. wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, związanych w szczególności z udzielaniem koncesji oraz zezwoleń, zatwierdzaniem regulaminów oraz rejestracją urządzeń,
 9. współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej,
 10. wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej,
 11. rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń związanych z przywozem i wywozem towarów oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym innymi ustawami,
 12. rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony dóbr kultury oraz ochrony własności intelektualnej, a także przestępstw i wykroczeń związanych z wprowadzaniem na polski obszar celny oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami, w szczególności takich jak: odpady szkodliwe, substancje chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz broń, amunicja, materiał wybuchowy i technologie objęte kontrolą międzynarodową,
 13. kontrola ruchu drogowego,
 14. kontrola transportu drogowego,
 15. współpraca z organami celnymi innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi,
 16. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Stopnie służbowe SCEdytuj

 
Dystynkcje w Służbie Celnej

W Służbie Celnej od roku 2009 obowiązywały następujące korpusy i stopnie służbowe[9]:

 1. korpus szeregowych Służby Celnej:
  • aplikant celny,
  • starszy aplikant celny;
 2. korpus podoficerów Służby Celnej:
  • młodszy rewident celny,
  • rewident celny,
  • starszy rewident celny,
  • młodszy rachmistrz celny,
  • rachmistrz celny,
  • starszy rachmistrz celny;
 3. korpus aspirantów Służby Celnej:
  • młodszy aspirant celny,
  • aspirant celny,
  • starszy aspirant celny;
 4. korpus oficerów młodszych Służby Celnej:
  • podkomisarz celny,
  • komisarz celny,
  • nadkomisarz celny;
 5. korpus oficerów starszych Służby Celnej:
  • podinspektor celny,
  • młodszy inspektor celny,
  • inspektor celny;
 6. korpus generałów Służby Celnej,
  • nadinspektor celny,
  • generał Służby Celnej.

Szefowie Służby CelnejEdytuj

Izby CelneEdytuj

 • Izba Celna w Białej Podlaskiej
 • Izba Celna w Białymstoku
 • Izba Celna w Gdyni
 • Izba Celna w Katowicach
 • Izba Celna w Kielcach
 • Izba Celna w Krakowie
 • Izba Celna w Łodzi
 • Izba Celna w Olsztynie
 • Izba Celna w Opolu
 • Izba Celna w Poznaniu
 • Izba Celna w Przemyślu
 • Izba Celna w Rzepinie
 • Izba Celna w Toruniu
 • Izba Celna w Szczecinie
 • Izba Celna w Warszawie
 • Izba Celna we Wrocławiu

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzeniaEdytuj

Wydatki izb i urzędów celnych były realizowane w części 19 budżetu państwaBudżet, finanse publiczne i instytucje finansowe[10].

W 2016 wydatki izb i urzędów celnych wyniosły 1 mld 525 mln zł[1]. Przeciętne zatrudnienie w izbach i urzędach celnych w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 14 855 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 5967 zł[2].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (druk nr 1588). Tom I. sejm.gov.pl, 30 maja 2017. s. 2/22. [dostęp 2017-08-05].
 2. a b Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. w części 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2017. s. 25. [dostęp 2017-08-05].
 3. Dz.U. z 1999 r. nr 72, poz. 802.
 4. Dz.U. z 2002 r. nr 41, poz. 365.
 5. Służba Celna- Ministerstwo Finansów. mf.gov.pl. [dostęp 2015-10-23].
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 505).
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948).
 8. Maciej Zborowski, Krajowa Administracja Skarbowa - co się zmieni po 1 marca 2017 r., rp.pl, 25 lutego 2017 [dostęp 2017-03-01].
 9. Art. 115 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1799).
 10. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1026).

Linki zewnętrzneEdytuj