Głubczyce (plemię)

plemię

Głubczyce, lub Głąbczyce (polskiemu „ą” odpowiadało czeskieu”) – niewielkie plemię zachodniosłowiańskie osiadłe w IX–X wieku na południowym pograniczu śląsko-czeskim w rejonie dzisiejszych Głubczyc. Często identyfikuje się ich z wymienionym w Geografie Bawarskim plemieniem Lupiglaa.

Lokalizacja plemion śląskich w IX i X wieku