Gabriel Wojutyński Hulewicz

Gabriel Wojutyński Hulewicz herbu Nowina – chorąży czernihowski w latach 1639-1672, rotmistrz królewski.

Gabriel Wojutyński Hulewicz
Herb
Nowina
Rodzina

Hulewiczowie Wojutyńscy herbu Nowina

Żona

Zofia Obodeńska
Elżbieta Spińkowna

Dzieci

Krzysztof Hulewicz
Paweł Erazm Hulewicz

Deputat na Trybunał Główny Koronny w latach 1632/1633, 1638/1639 z województwa wołyńskiego.

Poseł na sejmy 1631, 1638, 1642, 1648, sejm koronacyjny 1649 roku, i sejm 1669 roku z województwa wołyńskiego. Poseł na sejm nadzwyczajny 1637 roku z województwa czernihowskiego, poseł na sejm 1645 roku z województwa bracławskiego. Poseł z nieznanego sejmiku na sejm 1649/1650 i sejm zwyczajny 1654 roku[1]. Na sejmie 1649/1650 roku wyznaczony z koła poselskiego na komisarza komisji wojskowej lubelskiej, która zająć się miała wypłatą zaległych pieniędzy wojsku[2]. Poseł sejmiku włodzimierskiego województwa czernihowskiego na sejm nadzwyczajny 1654 roku, sejm 1658 roku, sejm 1664/1665 roku, poseł sejmiku łuckiego na sejm 1655 roku[1].

Był elektorem Jana II Kazimierza Wazy z województw wołyńskiego i czernihowskiego. Jako deputat podpisał jego pacta conventa[3]. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa wołyńskiego w 1669 roku[4].

Był wyznawca kalwinizmu. Pozbawiony szlachectwa w związku z przejściem na stronę Szwedów w 1658 roku, szlachectwo zostało mu przywrócone w 1662 roku[5].

Bibliografia

edytuj
  • Олексій Вінниченко, Депутати Коронного трибуналу 1632–1647 рр. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2009. Вип. 44, s. 299.
  • Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego". Oprac. Eugeniusz Janas, Witold Kłaczewski. Kórnik 2002, s. 275.

Przypisy

edytuj
  1. a b Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo - doktryna - praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 347.
  2. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 129.
  3. Porządek na seymie walnym elekcyey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego aktu elekcyey należące, vchwalony y postanowiony roku Pańskiego M.DC.XLVIII, dnia VI października, s. 23.
  4. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s].
  5. Petro Kulakovs'kij, Urzędnicy ziemscy Czernihowszczyzny i Siewierszczyzny (do 1648 r.), w: Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 38 (2000), s. 68.