Ganoidy – grupa ryb w obrębie promieniopłetwych (Actinopterygii) wyróżniana dawniej w dwóch nadrzędach[1][2]:

Nazwa zwyczajowa ganoidy nawiązuje do obecności na ciele niektórych gatunków łusek tzw. ganoidalnych, pokrytych ganoiną.

Ganoidy nie są uznawane za takson.

Przypisy edytuj

  1. G. Nikolski: Ichtiologia szczegółowa. Tłum. Franciszek Staff. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1970.
  2. Multimedialna Encyklopedia Powszechna WIEM edycja 2006. Young Digital Poland S.A., 2006.