Generaloberst

Generaloberst (generał pułkownik) – stopień generalski w siłach lądowych i powietrznych Wehrmachtu; jego odpowiednikiem w SS był SS-Oberstgruppenführer, a w KriegsmarineGeneraladmiral. W obecnym Wojsku Polskim za odpowiednik stopnia Generaloberst można uznać rangę generała.

Insygnia rangi
generała pułkownika Wehrmachtu
generała pułkownika Nationale Volksarmee

Stopień Generaloberst istniał również w Nationale Volksarmee, gdzie odpowiadał polskiemu stopniowi generała broni.