Geoportal 2portal internetowy zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych, wykorzystywanych przy użyciu oprogramowania komputerowego, do publicznego udostępniania zasobów geodezyjnych z metadanymi, w celach poglądowych. Portal ten umożliwia korzystanie z usług pobierania, wyszukiwania i ogólnego analizowania danych geodezyjnych.

W 2005 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął realizację projektu GEOPORTAL.GOV.PL, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006. Celem projektu było udostępnienie przedsiębiorstwom usług on-line, opartych o dane geoprzestrzenne, o charakterze katastralnym i metadane. W ramach projektu powstała na poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennych (KIIP), świadcząca usługi wyszukiwania i udostępniania danych oraz ich analizy. Został utworzony portal internetowy www.geoportal.gov.pl, w celu udostępniania danych i usług geoprzestrzennych. W 2008 roku projekt został ukończony[1].

Bazy danych
 • Dane o charakterze katastralnym.
 • Baza danych ogólnogeograficznych.
 • Baza danych obiektów topograficznych.
 • Ortofotomapy.
 • Rastrowe mapy topograficzne.
 • Rastrowe mapy tematyczne.
 • Państwowy rejestr granic.
 • Państwowy rejestr nazw geograficznych.
 • Numeryczny model terenu.
 • Metadane zbiorów i usług danych przestrzennych.

W 2009 roku uruchomiono projekt GEOPORTAL 2, będący kontynuacją dotychczasowego projektu, a także rozbudowa infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie rejestrów geoferencyjnych i związanymi z nimi usług. Celem tego projektu jest korzystanie z informacji przestrzennej przez sektory gospodarki, administrację państwową i podmioty prywatne. W związku z powszechnym dostępem do Internetu, informacje te są dostępne dla osób fizycznych i prawnych[1].

Korzyści społeczne z projektu
 • Oszczędność czasu urzędników i interesantów poprzez możliwość wglądu przez Internet.
 • Oszczędność czasu i środków transportu w dojazdach do urzędów.
 • Zwiększenie możliwości wykorzystania Internetu.
 • Usprawnienie procesów interesantów dotyczących inwestycji.
 • Zmniejszenie kosztów i opóźnień w planowaniu przestrzennym.
 • Usprawnienie działania służb ratowniczych.
Portal zawiera
 • Geoportal Krajowy – Kataster, Orto, Raster, Topo.
 • Portal Branżowy – Topo, Orto, Zdjęcia, Osnowa.
 • Moduł Statystyk – Topo, Orto, Raster.
 • Geoportal Insire.

Projekt GEOPORTAL 2 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (lata 2007-2013), Priorytet VII Społeczeństwo Innowacyjne – Budowa elektronicznej administracji.

Przypisy edytuj

Linki zewnętrzne edytuj