Gleby cynamonowegleby powstające w strefie klimatu ciepłego na podłożu skał wapiennych. Przeważnie mianem gleb cynamonowych określa się gleby brązowe oraz gleby szarobrązowe. Należą do gleb urodzajnych, o dużej przydatności rolniczej nadające się do uprawy m.in. drzew cytrusowych, winorośli oraz drzew oliwnych. Spotykane są w klimacie podzwrotnikowym w północnej i zachodniej strefie śródziemnomorskiej Europy, na chińskiej Wyżynie Lessowej, w południowej i środkowej części Republiki Południowej Afryki, południowej Australii, na południu Wielkich Równin i na zachodzie Niziny Zatokowej, a także są pospolite w północnym Meksyku i w zachodniej strefie argentyńskiej Pampy.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Janusz Stasiak, Zbigniew Zaniewicz: Vademecum-Matura 2010-Geografia. Gdynia: Operon, 2006, s. 189. ISBN 978-83-7461-747-5.