Globalne Forum Chrześcijańskie

Globalne Forum Chrześcijańskie (ang. Global Christian Forum) – ogólnoświatowe przedsięwzięcie ekumeniczne współtworzone przez chrześcijan wszystkich wyznań. Zostało zapoczątkowane w 1998. Ma swoje lokalne odpowiedniki w wielu krajach świata. W Polsce jest nim Polskie Forum Chrześcijańskie.

Globalne Forum Chrześcijańskie
Global Christian Forum
Państwo

 Francja

Siedziba

Strasburg

Data założenia

1998

Status

organizacja nieformalna

Profil działalności

ekumenizm

Zasięg

ogólnoświatowy

brak współrzędnych

Geneza

edytuj

Z inicjatywą utworzenia niezależnej od dotychczasowych struktur ekumenicznych chrześcijańskiej organizacji międzywyznaniowej wystąpił ks. dr Konrad Raiser, sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów. W celu rozwoju tej idei powołano Komitet Kontynuacji (Continuation Committee), który w 1998 rozpoczął serię konsultacji w tej sprawie. M.in. we wrześniu 2000 i w czerwcu 2002 przeprowadzono konsultacje w Fuller Theological Seminary w Pasadenie w USA. Na spotkaniu w 2002 zebrali się przedstawiciele następujących wyznań i tradycji pobożnościowych: przedstawiciele afrykańskich Kościołów niezależnych, anglikanie, ewangelikalni, katolicy, klasyczni protestanci, prawosławni, unici, zielonoświątkowcy. Przyjęto wówczas Deklarację celów (Purpose Statement). Po konsultacjach ogólnoświatowych nastąpiły konsultacje regionalne: dla Azji (2004), Afryki (2005), Europy (2006), Ameryki Łacińskiej (2007). Pierwsze ogólnoświatowe zgromadzenie Forum miało miejsce od 6 do 9 listopada w Limuru k. Nairobi w Kenii, natomiast drugie w Manado w Indonezji w październiku 2011. Uznano, iż w działalność Forum włączyła się reprezentacja nienotowanej dotąd palety wyznań i denominacji chrześcijańskich[1].

Forum zdefiniowało się jako zgromadzenie Kościołów i organizacji chrześcijańskich o zasięgu ogólnoświatowym, reprezentujących wszystkie większe nurty chrześcijaństwa światowego. Deklaruje otwartość na wszystkich chrześcijan. Ma na celu zapewnić uczestnikom zbliżenie w celu pielęgnowania chrześcijańskiej jedności poprzez krzewienie wzajemnego szacunku i zrozumienia oraz w celu wspólnego reagowania na wyzwania współczesności[2].

Instytucje uczestniczące w Forum

edytuj

Organizacja

edytuj

Działalność Forum jest koordynowana przez Komitet Międzynarodowy (International Committee), który w 2014 składał się z 25 członków reprezentujących główne Kościoły i inne organizacje chrześcijańskie wspierające Forum. Pełnoetatowym liderem Forum jest sekretarz, ks. dr Larry Miller, duchowny mennonicki. Do pomocy ma kilkunastoosobowy sztab. Sekretariat ma siedzibę w Strasburgu we Francji[4].

Związki z Polską

edytuj

W Polsce powstało Polskie Forum Chrześcijańskie, którego koordynatorem jest ks. prof. Andrzej Perzyński[5].

Przypisy

edytuj
  1. The Global Christian Forum Story and Vision. globalchristianforum.org. [dostęp 2016-10-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-12-02)].
  2. Who we are. www.globalchristianforum.org. [dostęp 2016-10-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-12-22)].
  3. A presentation to the 48th International Ecumenical Seminar Non-denominational and Trans-confessional Movements July 2- 9, 2014 Strasbourg, France. www.strasbourginstitute.org. [dostęp 2016-10-27].
  4. GCF Staff. www.globalchristianforum.org. [dostęp 2016-10-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-12-22)].
  5. Słuchać, uczyć się i być razem – powstaje Polskie Forum Chrześcijańskie. Rozmowa z ks. prof. Andrzejem Perzyńskim. ekumenizm.pl. [dostęp 2016-10-27]. (pol.).