Globalne Forum Chrześcijańskie

Globalne Forum Chrześcijańskie (ang. Global Christian Forum) – ogólnoświatowe przedsięwzięcie ekumeniczne współtworzone przez chrześcijan wszystkich wyznań. Zostało zapoczątkowane w 1998. Ma swoje lokalne odpowiedniki w wielu krajach świata. W Polsce jest nim Polskie Forum Chrześcijańskie.

Globalne Forum Chrześcijańskie
Global Christian Forum
Państwo  Francja
Siedziba Strasburg
Data założenia 1998
Status organizacja nieformalna
Profil działalności ekumenizm
Zasięg ogólnoświatowy
brak współrzędnych

GenezaEdytuj

Z inicjatywą utworzenia niezależnej od dotychczasowych struktur ekumenicznych chrześcijańskiej organizacji międzywyznaniowej wystąpił ks. dr Konrad Raiser, sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów. W celu rozwoju tej idei powołano Komitet Kontynuacji (Continuation Committee), który w 1998 rozpoczął serię konsultacji w tej sprawie. M.in. we wrześniu 2000 i w czerwcu 2002 przeprowadzono konsultacje w Fuller Theological Seminary w Pasadenie w USA. Na spotkaniu w 2002 zebrali się przedstawiciele następujących wyznań i tradycji pobożnościowych: przedstawiciele afrykańskich Kościołów niezależnych, anglikanie, ewangelikalni, katolicy, klasyczni protestanci, prawosławni, unici, zielonoświątkowcy. Przyjęto wówczas Deklarację celów (Purpose Statement). Po konsultacjach ogólnoświatowych nastąpiły konsultacje regionalne: dla Azji (2004), Afryki (2005), Europy (2006), Ameryki Łacińskiej (2007). Pierwsze ogólnoświatowe zgromadzenie Forum miało miejsce od 6 do 9 listopada w Limuru k. Nairobi w Kenii, natomiast drugie w Manado w Indonezji w październiku 2011. Uznano, iż w działalność Forum włączyła się reprezentacja nienotowanej dotąd palety wyznań i denominacji chrześcijańskich[1].

CeleEdytuj

Forum zdefiniowało się jako zgromadzenie Kościołów i organizacji chrześcijańskich o zasięgu ogólnoświatowym, reprezentujących wszystkie większe nurty chrześcijaństwa światowego. Deklaruje otwartość na wszystkich chrześcijan. Ma na celu zapewnić uczestnikom zbliżenie w celu pielęgnowania chrześcijańskiej jedności poprzez krzewienie wzajemnego szacunku i zrozumienia oraz w celu wspólnego reagowania na wyzwania współczesności[2].

Instytucje uczestniczące w ForumEdytuj

OrganizacjaEdytuj

Działalność Forum jest koordynowana przez Komitet Międzynarodowy (International Committee), który w 2014 składał się z 25 członków reprezentujących główne Kościoły i inne organizacje chrześcijańskie wspierające Forum. Pełnoetatowym liderem Forum jest sekretarz, ks. dr Larry Miller, duchowny mennonicki. Do pomocy ma kilkunastoosobowy sztab. Sekretariat ma siedzibę w Strasburgu we Francji[4].

Związki z PolskąEdytuj

W Polsce powstało Polskie Forum Chrześcijańskie, którego koordynatorem jest ks. prof. Andrzej Perzyński[5].

PrzypisyEdytuj

  1. The Global Christian Forum Story and Vision. globalchristianforum.org. [dostęp 2016-10-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-12-02)].
  2. Who we are. www.globalchristianforum.org. [dostęp 2016-10-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-12-22)].
  3. A presentation to the 48th International Ecumenical Seminar Non-denominational and Trans-confessional Movements July 2- 9, 2014 Strasbourg, France. www.strasbourginstitute.org. [dostęp 2016-10-27].
  4. GCF Staff. www.globalchristianforum.org. [dostęp 2016-10-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-12-22)].
  5. Słuchać, uczyć się i być razem – powstaje Polskie Forum Chrześcijańskie. Rozmowa z ks. prof. Andrzejem Perzyńskim (pol.). ekumenizm.pl. [dostęp 2016-10-27].