Gorlickie Centrum Kultury

samorządowa instytucja kultury

Gorlickie Centrum Kultury – samorządowa instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną i samodzielnie prowadząca gospodarkę finansową. Siedziba Domu Kultury mieści się w Gorlicach w budynku przy ulicy Michalusa 4.

Gorlickie Centrum Kultury
Ilustracja
Państwo  Polska
Miejscowość Gorlice
Adres Michalusa 4, 38-320 Gorlice
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Gorlickie Centrum Kultury
Gorlickie Centrum Kultury
Ziemia49°39′28″N 21°09′27″E/49,657778 21,157500
Widok Gorlickiego Centrum Kultury z 1956 roku

Gorlickie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury powstałą w 1982 roku. Jest organizatorem festiwali, przeglądów, koncertów i warsztatów artystycznych o randze krajowej i międzynarodowej m.in. Międzynarodowe Prezentacje Muzyczne Ambient. Podejmowane przez GCK działania od wielu lat tworzą mapę wydarzeń artystycznych miasta i regionu odpowiadając na potrzeby kulturalne mieszkańców. W strukturze organizacyjnej GCK funkcjonują również Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach, który promuje dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego oraz sześć świetlic osiedlowych usytuowanych na terenie miasta. Instruktorzy Gorlickiego Centrum Kultury prowadzą ponadto zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne i rytmiczno-taneczne w gorlickich szkołach i przedszkolach.

HistoriaEdytuj

Instytucja została powołana 1 października 1982 roku na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy Naczelnikiem Miasta Gorlic i Dyrektorem Naczelnym Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik”. Powstała w wyniku połączenia działalności kulturalno-wychowawczej Zakładowego Domu Kultury „Górnik” i Miejskiego Ośrodka Kultury. Jej bazą stał się wzniesiony w 1956 roku budynek Zakładowego Domu Kultury przy ul. Michalusa 4.

Przedmiotem działalności placówki było

 • rozwijanie czynnego uczestnictwa mieszkańców miasta w życiu kulturalnym
 • edukacja kulturalna i przygotowanie do odbioru sztuki
 • inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną
 • organizowanie rozrywek, zabawy i rekreacji kulturalnej.

Zgodnie z podpisaną umową Dyrekcja Fabryki udostępniła w użytkowanie GCK wszystkie pomieszczenia ZDK do wspólnej działalności kulturalno-wychowawczej przy czym pod względem administracyjno-gospodarczym gospodarzem obiektu była Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik”. Zobowiązywała się ona ponosić koszty utrzymania budynku, remontów kapitalnych i bieżących oraz zatrudnienia pracowników obsługi. Do Naczelnika Miasta należało zabezpieczenie środków na działalność podstawową oraz kadrę merytoryczną. W GCK utrzymane zostały wcześniejsze formy aktywności kulturalnej i edukacyjnej Zakładowego Domu Kultury i Miejskiego Ośrodka Kultury takie jak: Regionalny Zespół Taneczny „Pogórzanie”, Teatr Małych Form Teatralnych, Zakładowe Koło Polskiego Związku Filatelistów, Klub Krótkofalowców, Koło Modelarstwa Lotniczego, Koło Szaradzistów „Omega”, zespół poezji śpiewanej „Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki”. Niektóre z nich przetrwały do dnia dzisiejszego.

Od momentu powołania GCK powstawały także nowe formy działalności m.in.

 • Teatrzyk Lalkowy „Promyczek”
 • zespoły muzyczne: „Select”, „Paragraf”, „Kropla życia”, „Aqavoice”, „The Feast of Frends”’ „Vent”
 • zespół wokalno-taneczny „Dzieci Pana Stefana”
 • Zespół Tańca Współczesnego „Trio”
 • zespoły taneczne „Nutki”, „Wesołe nutki”, „Balans”, „Swing”
 • Gorlicka Grupa Teatralna „Promień”
 • zespoły teatralne: „Orzeszek”, „Esy-Floresy”
 • Klub Miłośników Tańca
 • Zespół Cheerleaders
 • W latach 2002 – 2005 pod nazwą Akademia Słowa odbywały się warsztaty z zakresu recytacji prowadzone przez wykładowców Krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
 • Klub Fitness, koła plastyczne oraz wiele innych.

Oferta kulturalna GCK dostosowywana była do potrzeb środowiska i dokonujących się zmian w życiu społecznym miasta. W 1985 roku uruchomiona została filia GCK – świetlica w Sokole. We wrześniu 1988 roku w swoją działalność wznowiło kino „Legenda”. W listopadzie 1990 roku uruchomiony został także „Klub Bravo”, który prowadził sprzedaż prasy zagranicznej, kaset video, pomocy do nauki języków obcych oraz artykułów papierniczych. W klubie znajdowała się jedna z pierwszych i największych w Gorlicach wypożyczalnia kaset video. W wyniku działalności klubu pojawiły się pierwsze giełdy sprzętu radiowo-telewizyjnego, elektronicznego, płyt i kaset video oraz kiermasze książek. W roku 1994 w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Małopolska” utworzono dwie świetlice osiedlowe GCK – na osiedlu Korczak „Harcówka” i w Klubie „Jubilat” na osiedlu Magdalena. W ten sposób ułatwiono dzieciom i młodzieży z tych części miasta dostęp do zajęć tanecznych, plastycznych i teatralnych.

W 1999 roku Zarząd i Rada Miasta Gorlice wykupiła budynek od Związków Zawodowych i oddała go w administrację Gorlickiemu Centrum Kultury. Wykonano remonty instalacji centralnego ogrzewania, parkietu w sali tańca, odnowiono także pomieszczenia służące do działalności merytorycznej. W późniejszych latach wykonano też wymianę instalacji elektrycznej oraz inne prace remontowe.

Nieprzerwanie od roku 1999 odbywają się Międzynarodowe Prezentacje Muzyczne Ambient, gdzie publiczność ma możliwość zapoznania się na żywo z różnymi odmianami ambientowej muzyki elektronicznej.

Od roku 2000 instytucja realizuje również swoje działania w sześciu świetlicach osiedlowych: przy ulicach Dukielskiej, Tuwima, Pod Lodownią, Krasińskiego, Wyszyńskiego i Michalusa. Mieści się biblioteka ze zbiorem ponad 10 tysięcy książek przekazana nieodpłatnie przez Związki Zawodowe Fabryki Maszyn. Ponadto by ułatwić korzystanie z oferty kulturalno-edukacyjnej GCK instruktorzy placówki rozpoczęli prowadzenie zajęć tanecznych, teatralnych i plastycznych w gorlickich szkołach i przedszkolach.

Od grudniu 2007 roku w strukturach Gorlickiego Centrum Kultury funkcjonuje Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach przy ul Rynek 1. Powstał on jako efekt projektu realizowanego przez miasto Gorlice przy współpracy dwóch miast partnerskich: Bardejova i Krynicy ze wsparciem środków unijnych z programu INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka 2004-2006. Dom Polsko-Słowacki swoją działalność od początku koncentruje na organizacji wystaw, wernisaży, konkursów, konferencji, prezentacji, szkoleń a nawet projekcji kina letniego. Kieruje ją do różnych grup mieszkańców, przyczyniając się do podniesienia poziomu ich wiedzy, wzbogacenia mapy kulturalnej Gorlic a także zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu. Na przełomie 2012 i 2013 roku przeprowadzona została termomodernizacja budynku głównego GCK-u wraz z wymianą stolarki okiennej w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Ziemi Gorlickiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Historia przed 1982 rokiemEdytuj

Zakładowy Dom Kultury „Górnik” W maju 1949 roku rozpoczęto prace budowlane Zakładowego Domu Kultury „Górnik”. Nakładem dużego wsparcia finansowego Fabryki Maszyn i Sprzętu Wiertniczego Glinik oraz społecznego zaangażowania załogi prace ukończono w czasie sześciu lat. W dniu 12 stycznia 1956 roku oddano do użytku Zakładowy Dom Kultury „Górnik” w Gliniku. Z Klubu Fabrycznego przeniesiono do niego działalność biblioteki oraz zespołów świetlicowych.

W Zakładowym Domu Kultury „Górnik” swą działalność prowadziły wówczas m.in.:

 • Amatorski Zespół Teatralny,
 • zespoły taneczne i muzyczne „Halniaki” i „Kornuty”,
 • orkiestra estradowa,
 • Teatr Lalki i Aktora „Dorotka”,
 • Zakładowa Orkiestra Dęta,
 • Regionalny Zespół Taneczny „Pogórzanie”,
 • Amatorski Klub Filmowy „Beskid”,
 • Amatorski Klub Fotograficzno-Filmowy „Apropo”,
 • Zakładowe Koło Polskiego Związku Filatelistów,
 • Klub Krótkofalowców,
 • kino „Górnik” posiadające salę kinową na 530 miejsc z nowoczesną jak na owe czasy aparaturą kinową.

Ponadto w ZDK „Górnik” zaaranżowana została Sala Tradycji i Pamiątek „Glinika”, która była atrakcją historyczną odwiedzaną przez delegacje państwowe, resortowe i towarzyskie przyjeżdżające do fabryki.

DziałalnośćEdytuj

 • Zespoły muzyczne
 • Zespoły teatralne
 • zespoły taneczne
 • Regionalny Zespół Taneczny „Pogórzanie
 • Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča
 • Chór Kameralny – "Belfersingers"
 • Biblioteka
 • Świetlice
 • Koła zainteresowań: plastyczne i muzyczne
 • kursy tańca towarzyskiego
 • Klub Fitness
 • Konkursy, przeglądy, festiwale
 • usługi plakatowania

W budynku GCK działają kluby sportoweEdytuj

 • Ludowy Klub Sportowy „Pogórze”
 • Międzyszkolny Klub Sportowy „Radość”
 • Zapaśniczy Klub Sportowy

Na potrzeby klubów zostały zaadaptowane pomieszczenia niskiego parteru – znajdują się w nich trzy sale gimnastyczne (sekcja podnoszenia ciężarów, sekcja tenisa stołowego, sekcja zapasów).

Inni użytkownicy pomieszczeń w budynku Gorlickiego Centrum KulturyEdytuj

 • Stowarzyszenie „Centrum Szkolenia Zawodowego”
 • Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Wena”
 • Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
 • Koło Wędkarskie

Linki zewnętrzneEdytuj