Gospodarka intensywna

Gospodarka intensywnasystem ekonomiczny, w którym wzrost uzyskiwany jest przede wszystkim przez:

  • wzrost wydajności pracy
  • oszczędzanie surowców
  • modernizacje istniejących fabryk lub zastępowanie starych nowocześniejszymi
  • rozwój nowych technologii dzięki wysokim nakładom na naukę
  • większe w porównaniu do gospodarki ekstensywnej nakłady pieniędzy(kapitału)

Typowym przykładem gospodarek intensywnych są gospodarki Stanów Zjednoczonych oraz Japonii.

Przeciwstawieniem gospodarki intensywnej jest gospodarka ekstensywna, w której wzrost jest osiągany dzięki zwiększaniu liczby fabryk, uprawianego areału, liczby pracowników, ilości zużywanych surowców, ale bez zwiększenia wydajności pracy.

Zobacz teżEdytuj