Gospodarka naturalna

Gospodarka naturalna – typ gospodarki, która charakteryzuje się wytwarzaniem niezbędnych dóbr w celu zaspokojenia swoich własnych i podstawowych potrzeb w granicach rodziny, rodu, małej i lokalnej społeczności.

W gospodarce naturalnej nie występują takie pojęcia jak wymiana handlowa oraz rynek w rozumieniu kapitalistycznym, ponieważ producent (rodzina, ród, mniejsza społeczność lokalna) jest jednocześnie konsumentem wytworzonych przez siebie produktów. Istnieć może jedynie drobna i sporadyczna wymiana pomiędzy członkami wspólnoty i wyłącznie w jej obrębie.

Gospodarka ta występowała wyłącznie w okresie wspólnoty rodowej, a także w starożytności, średniowiecznym feudalizmie i wczesnej nowożytności[1].

Współcześnie niemal każda struktura gospodarcza jest w mniejszym lub większym stopniu uzależniona od wymiany własnych produktów na produkty innych gospodarek. Współczesny przykład gospodarki zbliżonej do naturalnej to gospodarstwo rolne.

Przypisy edytuj

  1. Edward Abramowski "Feodalizm"/Rozdział: Gospodarstwo społeczeństwa feodalnego. Pierwsze zbiorowe wydanie dzieł treści filozoficznej i społecznej. Tom III

Bibliografia edytuj