Gospodarstwo agroturystyczne

Gospodarstwo agroturystycznegospodarstwo rolne, które oferuje formę wypoczynku zbliżoną do warunków wiejskich. Goście mają możliwość mieszkania wraz z rodziną wiejską, poznania jej obyczajów i codziennych zajęć, bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami i produkcją rolną. Gospodarstwo dostarcza zdrowej i świeżej żywności. Mieszkając w nim można poznać życie wiejskie. Każda wieś ma swój odrębny charakter - społeczność, własne sklepy, kościół, rozrywki i obyczaje, a turyści mają możliwość bezpośredniego obcowania z przyrodą, kontaktu z mieszkańcami, doświadczenia przestrzeni, swobody i świeżego powietrza. Zapewnione są tu często rozrywki typu jazda konna lub prace polowe. W niektórych gospodarstwach agroturystycznych wypoczynek może być połączony z pracą na rzecz gospodarza, jako zapłatą za nocleg. W zależności od lokalizacji, występują możliwości uprawiania sportów letnich lub zimowych, zbierania runa leśnego, łowienia ryb, fotografowania przyrody, itp.

Gospodarstwo agroturystyczne w Szwedach na Podkarpaciu

Ocena jakości usług oferowanych przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych, obejmuje jakość produktu turystycznego oraz standard oferowanych dóbr i usług. Arkadiusz Niedziółka (2016) wskazuje, że jakość powinna dotyczyć wysokich standardów bazy noclegowej, gastronomicznej oraz rekreacyjnej[1]. Peter MacNulty (2004) podaje, iż podstawowymi komponentami jakości produktu agroturystycznego są: środowisko (zapewniające bliskość natury i swobodę poruszania się), zakwaterowanie, atrakcje turystyczne, aktywności specjalistyczne, infrastruktura oraz profesjonalna obsługa[2][3].

Przypisy

edytuj
  1. Arkadiusz Niedziółka, Quality Management in the Development of Agritourism in Selected Counties of the Malopolska Province, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, 33, 2016, s. 323–334, DOI10.18276/ept.2016.1.33-26, ISSN 1644-0501 [dostęp 2022-05-13].
  2. MacNulty, P. (2004). Quality standards and training needs in rural tourism. Rural tourism in Europe: experiences, development and perspectives, Belgrade, Serbia and Montenegro 24-25 June 2002, Kielce, Poland, 6-7 June 2003, Yaremcha, Ukraine, 25-26 September 2003, 217-225.
  3. Julia Wojciechowska-Solis, Magdalena Śmiglak-Krajewska, Sławomir Kalinowski, Ocena jakości usług gospodarstw agroturystycznych przy wykorzystaniu metody Servqual, „Wieś i Rolnictwo” (3 (192)), 2021, s. 97–123, DOI10.53098/wir032021/04, ISSN 2657-5213 [dostęp 2022-05-13] (pol.).

Bibliografia

edytuj
  • Hanna Borne: Organizacja turystyki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. ISBN 83-02-07102-1.