Grudka limfatyczna

Grudka limfatyczna (łac. folliculus limphaticus) – skupisko komórek immunologicznie kompetentnych wchodzące w skład MALT.

W grudce występują głównie limfocyty B, APC oraz mniejsza ilość limfocytów T, komórek plazmatycznych, makrofagów i fibroblastów. Grudka nie jest otoczona torebką łącznotkankową, a jej zrąb stanowi tkanka łączna właściwa luźna.

Morfologicznie grudkę dzieli się na:

  • część środkową (pars centralis) nazywaną także ośrodkiem rozmnażania (centrum germinativum), w której występują skupiska proliferujących limfocytów - limfoblastów.
  • część obwodową (pars peripheralis) nazywaną także ośrodkiem zagęszczania, w której występują głównie małe silnie upakowane limfocyty.

Grudki limfatyczne mogą występować:

  • pojedynczo - grudki limfatyczne samotne (folliculi solitari);
  • w grupach, do 20 - grudki limfatyczne skupione (folliculi lymphatici aggregati);

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Histologia W. Sawicki, wyd. III PZWL Warszawa 2003 r.