Proliferacja

strona ujednoznaczniająca
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła: Proliferacja.

Proliferacja (łac. proles dpn. prolis ‘potomek, potomstwo’ + ferre ‘nieść’) – silne rozrastanie się czegoś, gwałtowny rozwój, rozmnażanie się, bujny rozrost, rozprzestrzenianie się, odradzanie się, możliwość odnawiania się