Proliferacja (filozofia)

Proliferacja – postulat tworzenia alternatywnych, względem aktualnie obowiązującego, punktów widzenia na badane zagadnienie. Inaczej to wyrażając, jest to postulat tworzenia jak największej ilości alternatywnych teorii lub hipotez względem obowiązującego ujęcia (pluralizm teoretyczny), celem uzyskania odmiennych spojrzeń na badane zagadnienie. Tak rozumianą proliferację propagowali Imre Lakatos[1] i Paul Feyerabend[2].

Przypisy edytuj

  1. Imre Lakatos, Robert Cohen, Paul Feyerabend, Marx Wartofsky: Essays in the memory of Imre Lakatos. Dordrechte: Springer Science & Business Media, 1976, s. 482. ISBN 978-90-277-0655-3.
  2. Paul Feyerabend: Knowledge, Science and Relativism. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, s. 104–111. ISBN 978-0-521-64129-6.