Grupa Armii C

Grupa Armii C (niem. Heeresgruppe C) - jedna z niemieckich grup armii z czasów II wojny światowej. Utworzona w sierpniu 1939 roku we Frankfurcie nad Menem jako Dowództwo 2 Grupy Armii. Następnie objęła swym zasięgiem wszystkie wojska niemieckie na zachodzie. Po kampanii wrześniowej jej odcinek ograniczono do południowej granicy francusko-niemieckiej. W czasie działań we Francji przełamała Linię Maginota, po czym skierowano ją do Niemiec. Od kwietnia 1941 roku występowała zamaskowana jako Sztab Odcinku Prus Wschodnich. Z początkiem inwazji Niemiec na ZSRR przemianowana w Grupę Armii Północ.

Ponownie utworzona w listopadzie 1943 roku po inwazji alianckiej na Włochy z dowództwa Luftwaffe, znana też wówczas pod nazwą Naczelne Dowództwo Południowy Zachód. Toczyła walki do 2 maja 1945 roku.

Dowódcy

Jednostki armijne

  • 639 Pułk Łączności Grupy Armii (1939 - 1941)
  • 598 Pułk Łączności Grupy Armii (1943 - 1945)

Skład w lipcu 1940

Skład w maju 1941

Skład w grudniu 1943

Skład w marcu 1945

Linki zewnętrzneEdytuj