Grys

kruszywo łamane stosowane do budowy dróg na warstwy ścieralne, wiążące i wyrównawcze, oraz w budownictwie
Zobacz też: inne znaczenia słowa „grys”.

Gryskruszywo łamane stosowane do budowy dróg (betony asfaltowe, mieszanki mineralno-asfaltowe) na warstwy ścieralne, wiążące i wyrównawcze, oraz w budownictwie (produkcja betonów do B50).