Grzbiet Gorda

Grzbiet Gorda (ang. Gorda Ridge) - fragment systemu śródoceanicznych grzbietów położony w północno-wschodniej części Oceanu Spokojnego.

Na północy dochodzi do uskoku transformacyjnego Blanco, a na południu do uskoku transformacyjnego San Andreas.

Oddziela on leżącą na zachodzie płytę pacyficzną od leżących na wschodzie płyt: Juan de Fuca i Gorda. Czasami wyróżnia się część północną, przylegającą do płyty Juan de Fuca i część południową, przylegającą do płyty Gorda.

Uskok Blanco spowodował rozsunięcie grzbietów Gorda i Juan de Fuca na odległość 350 km.